Geschiedenis wordt reeds geleerd in het lager onderwijs. In het Bachten de Kupe-dorp Stavele, is dat niet anders. Vroeger kregen de leerlingen er in het eerste en het tweede studiejaar een overzicht van de geschiedenis der Oudheid van meester Van de Lannotte, de vader van onze minister Johan Van de Lanotte.

Begin vorige eeuw kon met grote zekerheid op succes in de bierindustrie geïnvesteerd worden. Stavele, een prestigieus dorp telde toen 46 café’s of één per 13 zielen en drie brouwerijen met name De Schilder, Cornelis en Bonte. Bij de 46 cafés was er in Stavele één die de naam ‘De Nachtegaal’ droeg.

Hoe een blinde een kraai vangt… of het verhaal van een reeks toevalligheden…

Gaat aan de geboorte van een kind, een moeilijke bevalling vooraf, dan is dat evenzeer zo voor de naamkeuze. Een moeilijke bevalling, dus.. Jean-Luc en zijn vrienden  sloegen hiervoor hun tenten op in de Ardennen, en na dit  ontspanningsweekend kwam als naamkeuze voor het aangekochte pand ‘DE NACHTEGAAL’ uit de bus.  Hoogst origineel dachten onze vrienden uit  Stavele. De Nachtegaal als naam kon niet worden weggeveegd, het was onoverwinnelijk en ongrijpbaar, het verspreidde zich als een virus in de lucht, nestelde zich in de hoofden en bleef overeind als een dartel vogeltje..

Wat bleek nu?

In stoffige archieven, in de herinnering van oude Stavel’naars leefde de benaming  De Nachtegaal’ endemisch voort, wachtend op de kus van de prins die een eind zou maken aan de lange winterslaap. Jean-Luc en Chantal  Verbrigghe zorgden voor dit huzarenstukje. Nadat ene Verbrigghe de deuren sloot van het Stavelse café ‘De Nachtegaal’ opende een Verbrigghe een halve eeuw later een restaurant met dezelfde naam.

Nu wordt de Nachtegaal verder gezet door Sven en zijn team.

Een dorpsgeschiedenis is ook geschiedenis……